Ikony

Rekomendacje

Szkolenia

Zaletą szkoleń CTDiE Pragmatic sp. z o.o. jest zachowanie wysokich standardów usług, a gwarancją efektywności jest ich atmosfera...

dalej

Tłumaczenia

Chcemy jak najlepiej spełniać oczekiwania naszych klientów w zakresie kompleksowej obsługi tłumaczeń pisemnych i ustnych...

dalej

Doradztwo

Zapewniamy holistyczne oraz indywidualne podejście, wnikliwą analizę specyfiki działalności firmy oraz potrzeb jej klientów...

dalej

Badania

Kształt naszych raportów z przeprowadzonych badań i analiz często wykracza znacznie poza proste przedstawienie wyników badań...

dalej

Projekty

Pomagamy skutecznie pozyskać fundusze pomocowe Unii Europejskiej i EOG, efektywnie je wykorzystać oraz rozliczyć...

dalej

 

Rekomendacje

Wyższa Szkoła Umiejętności; ul. Wesoła 52; 25-353 Kielce; szkolenia dot. księgowości komputerowej; opracowanie programów nauczania, materiałów edukacyjnych i prowadzenie szkoleń Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC POLAND; ul. Mełgiewska 7/9; 20-209 Lublin; szkolenia dot. księgowości komputerowej dla pracowników MŚP; opracowanie programów nauczania, materiałów edukacyjnych i prowadzenie szkoleń Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości FRP; ul. T. Kościuszki 62; 16-400 Suwałki; szkolenia dot. pozykiwania środków unijnych dla edukacji i społeczności lokalnych; przygotowywanie uzupełniających materiałów dydaktycznych i prowadzenie szkoleń Fundacja im. Stanisława Staszica w Kielcach; al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7; 25-314 Kielce; szkolenie dot. wdrażania systemów jakości ISO; opracowanie programu nauczania i prowadzenie szkolenia I– sza edycja Fundacja im. Stanisława Staszica w Kielcach; al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7; 25-314 Kielce; szkolenie dot. wdrażania systemów jakości ISO; opracowanie programu nauczania i prowadzenie szkolenia II–ga edycja Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii ŚCITT sp. z o.o.; al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7; 25-314 Kielce; szkolenia dot. zarządzania jakością; opracowanie programów nauczania i prowadzenie szkoleń Politechnika Świętokrzyska – Centrum Kształcenia Ustawicznego; al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7; 25-314 Kielce; szkolenie dot. rachunkowości i prowadzenia kadr; opracowanie programu nauczania, przygotowywanie uzupełniających materiałów dydaktycznych i prowadzenie szkolenia I–sza edycja Politechnika Świętokrzyska – Centrum Kształcenia Ustawicznego; al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7; 25-314 Kielce; szkolenie dot. rachunkowości i prowadzenia kadr; opracowanie programu nauczania, przygotowywanie uzupełniających materiałów dydaktycznych i prowadzenie szkolenia II–ga edycja Politechnika Świętokrzyska – Centrum Kształcenia Ustawicznego; al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7; 25-314 Kielce; szkolenie dot. rachunkowości i prowadzenia kadr; opracowanie programu nauczania, przygotowywanie uzupełniających materiałów dydaktycznych i prowadzenie szkolenia III–cia edycja Politechnika Świętokrzyska – Centrum Kształcenia Ustawicznego; al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7; 25-314 Kielce; szkolenie dot. zagadnień handlowych, fakturowania i obsługi kas fiskalnych; opracowanie programu nauczania, przygotowywanie uzupełniających materiałów dydaktycznych, przygotowywanie uzupełniających materiałów dydaktycznych i prowadzenie szkolenia Politechnika Świętokrzyska – Centrum Kształcenia Ustawicznego; al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7; 25-314 Kielce; szkolenia dot. jęz. angielskiego, arkusza kalkulacyjnego, grafiki komputerowej, księgowości komputerowej oraz przedsiębiorczości; opracowanie programów nauczania i prowadzenie szkoleń Politechnika Świętokrzyska – Centrum Kształcenia Ustawicznego; al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7; 25-314 Kielce; szkolenia dot. przysposobienia obronnego; opracowanie programów nauczania i prowadzenie szkoleń Politechnika Świętokrzyska – Centrum Kształcenia Ustawicznego; al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7; 25-314 Kielce; szkolenie dot. telekomunikacji cyfrowej; opracowanie programu nauczania i prowadzenie szkoleń Politechnika Świętokrzyska – Centrum Kształcenia Ustawicznego; al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7; 25-314 Kielce; szkolenia dot. telekomunikacji cyfrowej; opracowanie programu nauczania i prowadzenie szkoleń Politechnika Świętokrzyska – Centrum Kształcenia Ustawicznego; al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7; 25-314 Kielce; szkolenia dot. informatyki stosowanej; opracowanie programów nauczania i prowadzenie szkoleń Politechnika Świętokrzyska – Centrum Kształcenia Ustawicznego; al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7; 25-314 Kielce; szkolenia dot. administracji sieci komputerowych; opracowanie programów nauczania i prowadzenie szkoleń Powiatowy Urząd Pracy w Sandomierzu; ul. A. Mickiewicza 34; 27-600 Sandomierz; szkolenie dot. księgowości komputerowej; opracowanie programu nauczania i prowadzenie szkolenia Powiatowy Urząd Pracy w Busku–Zdroju; ul. Różana 2; 28-100 Busko–Zdrój; szkolenia dot. jęz. angielskiego, jęz. niemieckiego oraz technologii komputerowych; opracowanie programów nauczania i prowadzenie szkoleń Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach; ul. O. Kolberga 4; 25-620 Kielce; szkolenia dot. jęz. angielskiego, jęz. niemieckiego i jęz. włoskiego; opracowanie programów nauczania i prowadzenie szkoleń Powiatowy Urząd Pracy w Kazimierzy Wielkiej; ul. Partyzantów 29; 28-500 Kazimierza Wielka; szkolenia dot. obsługi komputera, kas fiskalnych i jęz. angielskiego; opracowanie programów nauczania i prowadzenie szkoleń Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach; ul. Radomska 76; 27-200 Starachowice; szkolenia dot. jęz. angielskiego i jęz. niemieckiego; opracowanie programów nauczania i prowadzenie szkoleń Szkoła Szybkiego Czytania i Technik Uczenia się TUBAJ; ul. Grunwaldzka 4; 59-700 Bolesławiec; szkolenia dot. szybkiego czytania i technik uczenia się; prowadzenie szkoleń Powiatowy Urząd Pracy w Pińczowie; ul. Złota 7; 28-400 Pińczów; szkolenia dot. przedsiębiorczości; opracowanie programu nauczania, materiałów edukacyjnych i prowadzenie szkolenia Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach; ul. O. Kolberga 4; 25-620 Kielce; szkolenia dot. jęz. angielskiego; opracowanie programów nauczania i prowadzenie szkoleń Urząd Miasta i Gminy w Busko–Zdroju; ul. A. Mickiewicza 10; 28-100 Busko–Zdrój; szkolenia dot. pozykiwania środków unijnych dla obszarów wiejskich; opracowanie programów nauczania, przygotowywanie materiałów dydaktycznych i prowadzenie szkoleń Szpital Kliniczny im. Anny Mazowieckiej; ul. Karowa 2; 00-315 Warszawa; szkolenia dot. jęz. angielskiego; opracowanie programów nauczania i prowadzenie szkoleń Śląski Oddział Staży Granicznej im. Powstańców Śląskich; ul. Gen. J. Dąbrowskiego 2; 47-400 Racibórz; szkolenie dot. jęz. niemieckiego; opracowanie programu nauczania, przygotowywanie uzupełniających materiałów dydaktycznych i prowadzenie szkolenia Powiatowy Urząd Pracy w Kazimierzy Wielkiej; ul. Partyzantów 29; 28-500 Kazimierza Wielka; szkolenie dot. zagadnień handlowych, fakturowania i obsługi kas fiskalnych; opracowanie programu nauczania, przygotowywanie uzupełniających materiałów dydaktycznych i prowadzenie szkolenia Urząd Gminy w Gnojnie; Gnojno 145 10; 28-114 Gnojno; woj. świętokrzyskie; szkolenia dot. pozyskiwania środków unijnych dla obszarów wiejskich; opracowanie programów nauczania, przygotowywanie materiałów dydaktycznych i prowadzenie szkoleń Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie; ul. Gen. J. Bema 3; 33-100 Tarnów; szkolenie dot. jęz. angielskiego; opracowanie programu nauczania i prowadzenie szkoleń Powiatowy Urząd Pracy w Kazimierzy Wielkiej; ul. Partyzantów 29; 28-500 Kazimierza Wielka; szkolenie dot. jęz. angielskiego; opracowanie programu nauczania i prowadzenie szkolenia Batalion Reprezentacyjny Wojska Polskiego; ul. F. Hynka 2; 00-909 Warszawa; szkolenie dot. jęz. angielskiego; opracowanie programu nauczania i prowadzenie szkolenia Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie; ul. Bawełniana 3; 97-400 Tarnów; szkolenie dot. jęz. włoskiego; opracowanie programu nauczania i prowadzenie szkoleń Powiatowy Urząd Pracy w Kazimierzy Wielkiej; ul. Partyzantów 29; 28-500 Kielce; szkolenie dot. zagadnień administracyjno–biurowych; opracowanie programu nauczania i prowadzenie szkolenia Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku; ul. Jagiellońska 21; 48-200 Prudnik; szkolenie dot. jęz. angielskiego; opracowanie programu nauczania i prowadzenie szkolenia Powiatowy Urząd Pracy w Busku–Zdroju; ul. Różana 2; 28-100 Busko–Zdrój; szkolenie dot. jęz. angielskiego; opracowanie programu nauczania i prowadzenie szkolenia Powiatowy Urząd Pracy w Busku–Zdroju; ul. Różana 2; 28-100 Busko–Zdrój; szkolenie dot. jęz. angielskiego; opracowanie programu nauczania i prowadzenie szkolenia Powiatowy Urząd Pracy w Busku–Zdroju; ul. Różana 2; 28-100 Busko–Zdrój; szkolenie dot. jęz. niemieckiego; opracowanie programu nauczania i prowadzenie szkolenia Powiatowy Urząd Pracy w Busku–Zdroju; ul. Różana 2; 28-100 Busko–Zdrój; szkolenie dot. jęz. niemieckiego oraz technologii komputerowych; opracowanie programu nauczania i prowadzenie szkolenia Jednostka Wojskowa Nr 1131; Barcząca 1; 05-300 Mińsk Mazowiecki; woj. mazowieckie; szkolenie dot. jęz. angielskiego; opracowanie programu nauczania; przygotowywanie uzupełniających materiałów dydaktycznych i prowadzenie szkolenia Urząd Gminy w Baranowie Sandomierskim; ul. L. Okulickiego 1; 39-450 Baranów Sandomierski; szkolenie dot. jęz. angielskiego; opracowanie programu nauczania i prowadzenie szkolenia Urząd Gminy w Baranowie Sandomierskim; ul. L. Okulickiego 1; 39-450 Baranów Sandomierski; szkolenie dot. jęz. technologii komputerowych; opracowanie programu nauczania i prowadzenie szkolenia Urząd Gminy w Baranowie Sandomierskim; ul. L. Okulickiego 1; 39-450 Baranów Sandomierski; szkolenie dot. przedsiębiorczości, rachunkowości i elementów prawa; opracowanie programu nauczania i prowadzenie szkolenia Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach; ul. O. Kolberga 4; 25-620 Kielce; szkolenia dot. zagadnień handlowych, fakturowania oraz obsługi komputera i kas fiskalnych, a także zagadnień zapewniania jakości HCCP; opracowanie programów nauczania, przygotowywanie uzupełniających materiałów dydaktycznych i prowadzenie szkoleń Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie; al. Solidarności 14a; 83-110 Tczew; szkolenie dot. jęz. hiszpańskiego; opracowanie programu nauczania i prowadzenie szkolenia Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach; ul. O. Kolberga 4; 25-620 Kielce; szkolenie dot. księgowości komputerowej; opracowanie programu nauczania, przygotowywanie uzupełniających materiałów dydaktycznych i prowadzenie szkolenia Powiatowy Urząd Pracy w Kazimierzy Wielkiej; ul. Partyzantów 29; 28-500 Kazimierza Wielka; szkolenie dot. księgowości, kadr i płac oraz komputerowych narzędzi wspomagających; opracowanie programu nauczania i prowadzenie szkolenia Powiatowy Urząd Pracy w Głogowie; ul. Piaskowa 1; 67-200 Głogów; szkolenie dot. pozyskiwania funduszy unijnych; opracowanie programu nauczania, przygotowywanie materiałów edukacyjnych i prowadzenie szkolenia Powiatowy Urząd Pracy w Krotoszynie; ul. Rawicka 7b; 63-700 Krotoszyn; szkolenie dot. rachunkowości, księgowości oraz komputerowych narzędzi wspomagających; opracowanie programu nauczania, przygotowywanie materiałów edukacyjnych i prowadzenie szkolenia Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli; ul. Dawida 9/11; 50-527 Wrocław; warsztaty psychospołeczne; opracowanie programu nauczania, przygotowywanie materiałów edukacyjnych i przeprowadzenie warsztatów Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu; pl. Wolności 1; 22-400 Zamość; szkolenie dot. jęz. niemieckiego; opracowanie programu nauczania i prowadzenie szkolenia Urząd Gminy w Baranowie Sandomierskim; ul. L. Okulickiego 1; 39-450 Baranów Sandomierski; szkolenia dot. jęz. angielskiego i technologii komputerowych; opracowanie programów nauczania i prowadzenie szkoleń Powiatowy Urząd Pracy w Namysłowie; pl. Wolności 1; 46-100 Namysłów; szkolenia dot. technologii komputerowych ECDL – Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych; opracowanie programów nauczania i prowadzenie szkoleń Jednostka Wojskowa Nr 3030; ul. Graniczna 13; 54-433 Wrocław; szkolenia dot. jęz. angielskiego; opracowanie programów nauczania; przygotowywanie uzupełniających materiałów dydaktycznych i prowadzenie szkoleń Powiatowy Urząd Pracy w Namysłowie; pl. Wolności 1; 46-100 Namysłów; szkolenia dot. księgowości komputerowej; opracowanie programów nauczania i prowadzenie szkoleń Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie; ul. S. Okrzei 49b; 28-300 Jędrzejów; szkolenie dot. jęz. angielskiego; opracowanie programu nauczania i prowadzenie szkolenia Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach; ul. O. Kolberga 4; 25-620 Kielce; szkolenia dot. księgowości komputerowej, grafiki komputerowej oraz zagadnień handlowych, fakturowania i obsługi kas fiskalnych; opracowanie programów nauczania, przygotowywanie uzupełniających materiałów dydaktycznych i prowadzenie szkoleń Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie; ul. J. Kusocińskiego; 96-500 Sochaczew; szkolenie dot. zagadnień związanych z opieką nad osobami starszymi i dziećmi; opracowanie programu nauczania i prowadzenie szkolenia Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie; ul. J. Kusocińskiego; 96-500 Sochaczew; szkolenie dot. grafiki komputerowej oraz tworzenia stron www; opracowanie programu nauczania i prowadzenie szkolenia Jednostka Wojskowa Nr 3030 Wrocław; ul. Graniczna 13; 54-433 Wrocław, szkolenia dot. jęz. angielskiego; opracowanie programów nauczania; przygotowywanie uzupełniających materiałów dydaktycznych i prowadzenie szkoleń Ochotnicze Hufce Pracy Podkarpacka Wojewódzka Komenda; ul. J. Piłsudskiego 31; 35-074 Rzeszów; szkolenia dot. technologii komputerowych ECDL – Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych; opracowanie programów nauczania i prowadzenie szkoleń Biuro Wywiadu Kryminalnego Komendy Głównej Policji; ul. Puławska 148/150; 02-624 Warszawa; szkolenie dot. jęz. angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego; opracowanie programów nauczania i prowadzenie szkoleń Gmina Wiślica; ul. Okopowa 8; 26-160 Wiślica; szkolenie dot. jęz. angielskiego metodą Callana; opracowanie programu nauczania i prowadzenie szkolenia Sądecki Urząd Pracy; ul. Węgierska 146; 33-300 Nowy Sącz; dot. szkolenia wyjazdowego pn.: „Uwierz w Siebie”; opracowanie programu szkolenia i prowadzenie szkolenia Starostwo Powiatowe w Piasecznie; ul. Chyliczkowska 14; 05-500 Piaseczno; szkolenie dot. nauki jęz. angielskiego; opracowanie programu nauczania i prowadzenie szkolenia Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku; ul. Jagiellońska 21; 48-200 Prudnik; dot. szkolenia komputerowego; opracowanie programu nauczania i prowadzenie szkolenia Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku; ul. Jagiellońska 21; 48-200 Prudnik; szkolenie dot. księgowości komputerowej i prowadzenia kadr; opracowanie programu nauczania i materiałów dydaktycznych oraz prowadzenie zajęć Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej; ul. Kolejowa 18; 57-400 Nowa Ruda; dot. warsztatów psychoedukacyjnych i diagnozy predyspozycji społecznych i zawodowych; opracowanie programu i prowadzenie zajęć Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej; ul. Płk. ks. Wilhelma Kubsza 28; 44-300 Wodzisław Śląski; szkolenie dot. obsługi kas fiskalnych; opracowanie programu nauczania i prowadzenie szkolenia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej; ul. Płk. ks. Wilhelma Kubsza 28; 44-300 Wodzisław Śląski; szkolenie dot. obsługi komputera; opracowanie programu nauczania i prowadzenie zajęć Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu; ul. Stanisławskiego 28; 99-400 Łowicz; szkolenie dot. obsługi komputera; opracowane programu nauczania i prowadzenie szkolenia Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu; ul. Stanisławskiego 28; 99-400 Łowicz; szkolenie dot. obsługi kas fiskalnych oraz zapoznania się z minimum sanitarnym; opracowanie programu nauczania i prowadzenie szkolenia Grodzki Urząd Pracy w Krakowie; ul. Wąwozowa 34; 31-752 Kraków; szkolenie dot. jęz. angielskiego; opracowanie programu nauczania i prowadzenie zajęć Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie; ul. Kościuszki 2; 57-300 Kłodzko; szkolenie dot. obsługi kas fiskalnych wraz z podstawowymi zasadami przy obrocie żywnością; opracowanie programu nauczania i prowadzenie zajęć Jednostka Wojskowa nr 3545; ul. Wojska Polskiego 257; 25-205 Kielce; szkolenie udoskonalające z jęz. angielskiego; opracowanie programu nauczania i prowadzenie zajęć Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku; ul. S. Okrzei 8, 57-300 Kłodzko; kurs dot. obsługi kadr z naliczaniem płac i księgowością skomputeryzowaną; opracowanie programu nauczania i prowadzenie zajęć Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jerzmanowicach; 32-048 Jerzmanowice 372b; trening kompetencji społecznych oraz trening zarządzania własnymi zasobami; opracowanie programu nauczania i prowadzenie zajęć Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, ul. Wybrzeże J. Słowackiego; 50-411 Wrocław; obsługa tłumaczeń z jęz. polskiego na jęz. niemiecki i z jęz. niemieckiego na jęz. polski Miejski Urząd Pracy; ul. Szymanowskiego 5; 25-361 Kielce; szkolenie dot. fakturowania z obsługą kas fiskalnych, narzędzi informatycznych w telemarketingu, reklamie i marketingu bezpośrednim; opracowanie programu nauczania i prowadzenie zajęć Powiatowy Urząd Pracy; ul. S. Okrzei 8; 57-300 Kłodzko; szkolenie dot. obsługi komputera dla średniozaawansowanych, grafiki komputerowej i tworzenia stron www; opracowanie programu nauczania i prowadzenie zajęć Urząd Miasta w Chełmie, ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm; szkolenie specjalistyczne dla różnych grup zawodowych dot. profilaktyki alkoholowej; opracowanie programu nauczania i prowadzenie zajęć Powiatowy Urząd Pracy, ul. Piastów 2; 62-400 Słupca; szkolenie dot. obsługi sekretariatu z modułem jęz. angielskiego; opracowanie programu nauczania i prowadzenie zajęć Powiatowy Urząd Pracy; ul. Gdańska 35; 84-300 Lębork; szkolenie pn.: „Specjalista ds. programów unijnych”; opracowanie programu nauczania i prowadzenie zajęć Miejski Urząd Pracy, al. Piłsudskiego 64b, 10-450 Olsztyn; szkolenie dot. obsługi kas fiskalnych; opracowanie programu nauczania i prowadzenie zajęć Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej; ul. Ozorkowska 8; 99-100 Łęczyca; szkolenie pn.: „Pracownik administracyjno– biurowy”; opracowanie programu nauczania i prowadzenie zajęć Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie; ul. T. Kościuszki 2; 57-300 Kłodzko; trening kompetencji i umiejętności społecznych oraz indywidualna terapia psychologiczna Ośrodek Pomocy Społecznej; ul. T. Kościuszki 11, 48-300 Nysa; szkolenie pn.: „Aktywizacja społeczno–zawodowa klientów OPS w Nysie” Powiatowy Urząd Pracy; ul. J. Piłsudskiego 19; 69-100 Słubice; kurs dot. obsługi kasy fiskalnej; opracowanie programu nauczania i prowadzenie zajęć Starostwo Powiatowe w Lęborku; ul. Czołgistów 5; 84-300 Lębork; szkolenie dot. pisania projektów oraz źródeł pozyskiwania środków zewnętrznych na działalność organizacji społecznych Powiatowy Urząd Pracy w Namysłowie; pl. Wolności 1; 46-100 Namysłów; szkolenie dot. podstaw obsługi komputera; opracowanie programu nauczania i prowadzenie zajęć Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie; ul. Bawełniana 3; 97-400 Bełchatów; szkolenie pn.: „Własna firma na rynku europejskim”; opracowanie programu nauczania i prowadzenie zajęć Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu; pl. Wojewódzki 3; 98-200 Sieradz; kurs jęz. angielski w stopniu średniozaawansowanym; opracowanie programu nauczania i prowadzenie zajęć Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Ostrołęce; ul. Gen. J. Hallera 12; 07-410 Ostrołęka; szkolenie dot. podstaw obsługi komputera Gmina Lubawka; pl. Wolności 1; 58-420 Lubawka; szkolenia pn. „Techniki autoprezentacji” Ochotnicze Hufce Pracy Kujawsko–Pomorska Wojewódzka Komenda; Toruń; ul. Poznańska 11/13; 87-100 szkolenia dot. technologii komputerowych ECDL – Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych Ochotnicze Hufce Pracy Wojewódzka Łódzka Komenda; ul. Pomorska 41; 90-203 Łódź; szkolenia dot. technologii komputerowych ECDL – Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych Powiatowy Urząd Pracy; ul. Partyzantów 29; 28-500 Kazimierza Wielka; kurs dot. przedsiębiorczości Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach; ul. O. Kolberga 4; 25-620 Kielce; kurs dot. obsługi księgowo–kadrowej Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach; ul. O. Kolberga 4; 25-620 Kielce; kurs pn.: "Grafika reklamowa z projektowaniem stron www" Starostwo Powiatowe w Pułtusku; ul. Białowiejska 5; 06-100 Pułtusk; szkolenie z asertywności Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL - Świętokrzyskie Centrum w Kielcach; ul. Bodzentyńska 44a; 25-308 Kielce; szkolenie w ramach projektu pn.: "Świadomość jakości w organizacji pracy" Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie; ul. Rynek 9; 36-200 Brzozów; szkolenie pn.: "Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej" Starostwo Powiatowe w Lęborku, ul. Czołgistów 5; 84-300 Lębork; szkolenie komputerowe kończące się certyfikatem ECDL Starostwo Powiatowe w Lęborku, ul. Czołgostów 5; 84-300 Lębork; szkolenie z jęz. angielskiego i niemieckiego kończące się egzaminem TELC Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku, ul. Jagiellońska 21; 48-200 Prudnik; szkolenie pn.: "Pracownik biurowy z jęz. angielskim i modułem kadry" i pn.: "Pracownik biurowy z jęz. niemieckim i modułem kadry" Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach; ul. Kolberga 4; 25-620 Kielce; kurs pn.: "Nowoczesny sprzedawca–fakturzysta" Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach; ul. Kolberga 4; 25-620 Kielce; kurs dot. obsługi księgowo–kadrowej Zakład Karny w Jaśle; Warzyce 467; 38-200 Jasło; woj. podkarpackie; warsztaty aktywizacji zawodowej Jednostka Wojskowa nr 3545 w Kielcach, ul. Wojska Polskiego 257; 25-364 Kielce; kurs uzupełniający z jęz. angielskiego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jerzmanowicach; 32-048 Jerzmanowice 372b; szkolenie dot. treningu kompetencji i umiejętności społecznych oraz grupowa terapia psychologiczna Powiatowy Urząd Pracy w Końskich; Filia w Stąporkowie; ul. Piłsudskiego 132a; 26-220 Stąporków; szkolenie pn.: "Księgowość w małej i średniej firmie z obsługą programu Symfonia i Płatnik" Ochotnicze Hufce Pracy Warmińsko–Mazurska Wojewódzka Komenday; ul. G. Narutowicza 4; 10-581 Olsztyn; kurs komputerowy podstawowy ECDL – Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchej Beskidzkiej; ul. A. Mickiewicza 19; 34-200 Sucha Beskidzka; przeprowadzenie 5 bloków zadań dla osób bezrobotnych w wieku aktywności zawodowej: "Warsztaty kompetencji społecznych", "Terapia psychologiczna, rodzinna lub psychospołeczna", "Zorganizowanie usług wsparcia i aktywizacji rodzin – asystent rodzinny", "Doradztwo zawodowe", "Poradnictwo z prawnikiem w zakresie porad prawnych w rozwiązywaniu problemów" Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie; ul. Bawełniana 3; 97-400 Bełchatów; szkolenie pn.: "Własna firma na rynku europejskim" Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuchowie; ul. Jana Pawła II 4; 33-170 Tuchów; warsztaty pn. "Psychologiczne poradnictwo specjalistyczne – indywidualne wsparcie" Gmina Miasta Sopot; ul. Kościuszki 25/27; 81-704 Sopot; zarządzanie projektem "Lepszy Urząd. Etap I - Aplikacja samorządowa" Starostwo Powiatowe w Pułtusku; ul. Białowiejska 5; 06-100 Pułtusk; kurs komputerowy  ECDL – Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach; ul. T. Kościuszki 30; 40-048 Katowice; warsztaty cywilizacyjne Ochotnicze Hufce Pracy Dolnośląska Wojewódzka Komenda; ul. Wybrzeże J. Słowackiego 9; 50-413 Wrocław; kurs komputerowy podstawowy oraz kurs ECDL – Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku; ul. Łokietka 13; 84-300 Lębork; szkolenie pn.: "Podstawy obsługi komputera" Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.; ul. Smolna 12; 00-375 Warszawa; indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe oraz warsztaty motywacyjne z psychologiem Związek Miast Polskich; ul. Robocza 46a; 61-517 Poznań; moderowanie pracy grup studialnych wyjeżdżających do Norwegii w ramach współpracy polsko–norweskiej Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach; ul. Michalusa 18; 38-300 Gorlice; kurs dot. przedsiębiorczości Miejski Urząd Pracy w Kielcach; ul. K. Szymanowskiego 6; 25-361 Kielce; kurs pn.: "Specjalista ds. kadr i płac" Miejski Urząd Pracy w Kielcach; ul. K. Szymanowskiego 6; 25-361 Kielce; kurs pn.: "Kosztorysowanie robót budowlanych" Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmie; pl. Niepodległości 1; 22-100 Chełm; organizacja i przeprowadzenie 11–dniowego wyjazdowego cyklu szkoleń dla osób niepełnosprawnych Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu; ul. Dawida 1a; 50-527 Wrocław; zarządzanie projektem pn.: "Profesjonalizm w zarządzaniu dolnośląskim urzędem" Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej; ul. S. Staszica 9; 21-010 Łęczna; organizacja i przeprowadzenie wyjazdowych zajęć szkoleniowych w formie treningu / warsztatu pn.: "Zespoły ćwiczeń psycho–ruchowych" oraz pn.: "Trening kompetencji społecznych" Starostwo Powiatowe w Pułtusku; ul. Białowiejska 5; 06-100 Pułtusk; kurs dot. księgowości komputerowej Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach; ul. Studzienna 2; 25-544 Kielce; kurs kadrowo–płacowy Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach; ul. Studzienna 2; 25-544 Kielce; kurs administracyjny Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku; ul. Jagiellońska 21; 48-200 Prudnik; szkolenie pn.: "Pracownik biurowy z językiem angielskim i modułem kadry" Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku; ul. Jagiellońska 21; 58-200 Prudnik; szkolenie pn.: "Komputerowa księgowość i kadry" Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsko–Białej; ul. Piastowska 41; 43-300 Bielsko–Biała; kurs pn.: "Podstawy obsługi komputera" Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsko–Białej; ul. Piastowska 41; 43-300 Bielsko–Biała; kurs pn.: "Grafika komputerowa z zastosowaniem programów Photoshop i Corel DRAW" Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsko–Białej; ul. Piastowska 41; 43-300 Bielsko–Biała; kurs pn.: "Grafika komputerowa z zastosowaniem programów Corel DRAW i AutoCAD" Gmina Gostycyn; ul. Bydgoska 8; 89-520 Gostycyn; szkolenie z kompetencji miękkich Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie; ul. Śniadeckich 5; 64-100 Leszno; szkolenia pn. "ABC przedsiębiorczości – prowadzenie działalności gospodarczej" Gmina Kalisz Pomorski; ul. Wolności 25; 78-540 Kalisz Pomorski; warsztaty psychologiczno–aktywizujące i równościowe Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku; ul. 3 Maja 20; 06-100 Pułtusk; warsztaty dot. rozwoju umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych na rynku pracy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku; ul. 3 Maja 20; 05-100 Pułtusk; warsztaty dot. wsparcia psycho–fizycznego Miejsko–Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasku; ul. Warszawska 14; 98-100 Łask; organizacja i przeprowadzenie stacjonarnych i wyjazdowych grupowych warsztatów psycho–edukacyjnych oraz indywidualnych rozmów z psychologiem Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie; ul. Wiśniowa 10; 29-100 Włoszczowa; organizacja i przeprowadzenie wyjazdowych warsztatów rękodzieła Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie; ul. Wiśniowa 10; 29-100 Włoszczowa; organizacja i przeprowadzenie wyjazdowych warsztatów pn. "Aktywne poszukiwanie pracy i umiejętności przedsiębiorcze" Starostwo Powiatowe w Bełchatowie; ul. Pabianicka 17/19; 97-400 Bełchatów; organizacja i przeprowadzenie "Kursu komputerowego" Starostwo Powiatowe w Bełchatowie; ul. Pabianicka 17/19; 97-400 Bełchatów; organizacja i przeprowadzenie kursu "Księgowości komputerowej" Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmie; pl. Niepodległości 1; 22-100 Chełm; organizacja i przeprowadzenie wyjazdowego szkolenia dla osób pełniących funkcję rodziny zastępczej oraz zajęcia edukacyjno-turystyczne dla dzieci - wychowanków rodzin zastępczych Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach; ul. Katowicka 35; 41-600 Świętochłowice; organizacja i przeprowadzenie czterech wyjazdów w formie wycieczek w czasie których realizowano zadania treningu umiejętności życiowych i podniesienia kompetencji społecznych w zakresie rozwoju kulturalnego Starostwo Powiatowe w Bełchatowie; ul. Pabianicka 17/19; 97-400 Bełchatów; organizacja i przeprowadzenie kursu komputerowego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wielkopolskim; ul. Żwirki i Wigury 1; 62-0656 Grodzisk Wielkopolski; organizacja i przeprowadzenie treningu umiejętności i kompetencji społecznych Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach; ul. Żeromskiego 5; 25-369 Kielce; organizacja i przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych dla studentów i studentek kierunku pedagogika o specjalności doradztwo zawodowe i personalne Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy; ul. Kolejowa 5; 13-100 Nidzica; organizacja i przeprowadzenie warsztatów z zakresu: treningu asertywności, treningu motywacyjnego, planowania życia Gmina Połaniec, ul. Ruszczańska 27; 28-230 Połaniec; organizacja i przeprowadzenie szkoleń z zakresu: "Obsługa inwestora, promocja gospodarcza i turystyczna regionu" oraz "Skuteczne przywództwo i budowanie zespołu", zarządzanie zasobami ludzkimi" Gmina Zawady; pl. Wolnosci 12; 16-075 Zawady; organizacja i przeprowadzenie szkolenia pn. "Podstawy obsługi komputera - system operacyjny, obsługa aplikacji biurowych - edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, przegladanie i obróbka grafiki" Gmina Zawady; pl. Wolności 12; 16-075 Zawady; organizacja i przeprowadzenie szkolenia pn. "Obsługa internetu – przegladarki internetowe, komunikatory, poczta elektroniczna, zabezpieczenia komputera Gmina Zawady; Pl. Wolności 12; 16-075 Zawadt; organizacja i przeprowadzenie szkolenia pn. "Usługi online – bankowość elektroniczna, obsługa portalu www.noeinclusion.zawady.pl, korzystanie z podpisu elektronicznego, e–learningu, prawo w Internecie, konsultacje" Miejski Osrodek Pomocy Społecznej w Puławach; ul. Ruszczańska 27; 28-230 Połaniec; organizacja i przeprowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie; al. 3 Maja 28, 05-120 Legionowo; organizacja i przeprowadzenie warsztatów z zakresu grupowego i indywidulanego wsparcia psychologicznego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kielcach; ul. Studzienna 2; 25-544 Kielce; organizacja i przeprowadzenie kursu pn. "Księgowość w małych i srednich przedsiębiorstwach" Miejski Osrodek Pomocy Społecznej w Kielcach; ul. Studzienna 2; 25-544 Kielce; organizacja i przeprowadzenie kursu pn. "Obsługa klienta w sklepie z obsługą kas fiskalnych" Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kielcach; ul. Studzienna 2; 25-544 Kielce; organizacja i przeprowadzenie kursu pn. "Pracownik administracyjny" Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Saczu; ul. Kilińskiego 72A; 33-300 Nowy Sącz; organizacja i przeprowadzenie szkolenia treningu kompetencji i umiejętności społecznych Powiat Grójecki, ul. Piłsudskiego 59; 05-600 Grójec; organizacja i przeprowadzenie "Kursu Komputerowego ITC na poziomie podstawowym" Powiat Grójecki; ul. Piłsudskiego 59; 05-600 Grójec; organizacja i przeprowadzenie "Kursu Komputerowego przygotowujacego do zdobycia Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych" Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "INSOL"; os. Na Stoku 22/4; 25-408 Kielce; organizacia i przeprowadzenie szkolenia  z zakresu kosztorysowania komputerowego Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie; ul. Żyrardowska 4; 96-230 Mszczonów; organizacja i przeprowadzenie kursu tworzenia stron www z wykorzystaniem programów grafiki komputerowej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmie; Pl. Niepodległości 1; 22-100 Chełm; organizacja i przeprowadzenie wyjazdowego szkolenia dla wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych Miejski Urząd Pracy w Kielcach; ul. Szymanowskiego 6; 25-361 Kielce; organizacja i przeprowadzenie kursu rachunkowości dla kandydatów na specjalistę ds. księgowości Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach; ul. Kolberga 4; 25-620 Kielce; organizacja i przeprowadzenie kursu pn. "Ksiegowośc komputerowa – kadry i płace + moduł dress code i autoprezentacja" Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach; ul. Kolberga 4; 25-620 Kielce; organizacja i przeprowadzenie kursu pn. "Kurs ksiegowo–kadrowy" Powiatowy Urząd Pracyw w Kielcach; ul. Kolberga 4; 25-620 Kielce; organizacja i przeprowadzenie kursu pn.: "Kurs administracyjno–biurowy" Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie; ul. Wisniowa 10; 29-100 Włoszczowa; organizacja i przeprowadzenie szkoleń rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo–wychowawczych typu rodzinnego Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu;  ul. Czarnieckiego 9; 61-538 Poznań; organizacja przeprowadzenie szkolenia pn.: "Własna firma" Politechnika Świętokrzyska; al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7; 25-314 Kielce; ewaluacja projektu "Program Rozwojowy Potencjału Dydaktycznego Politechniki Świętokrzyskiej" Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile; ul. Kwiatów 5; 64-920 Piła; organizacja i przeprowadzenie cyklu szkoleń z zakresu zarządzania budżetem domowym oraz zasobami mieszkaniowymi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku; ul. Wolskiego4; 09-400 Płock; organizacja i przeprowadzenie zajęć z zakresu indywidualnej i grupowej terapii psychologicznej oraz rehabilitacji indywidualnej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy; ul. Kolejowa 5; 13-100 Nidzica; organizacja i przeprowadzenie warsztatów z zakresu: trening asertywności, trening motywacyjny oraz "Planowanie życia" Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej; ul. Staszica 9; 21-010 Łęczna; organizacja i przeprowadzenie kursów wyrównujących zaległości eduakcyjne Miejski Urząd Pracy w Kielcach; ul. Szymanowskiego 6; 25-361 Kielce; organizacja i przeprowadzenie kursu kosztorysowania robót budowlanych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie; ul. Wiśniowa 10; 29-100 Włoszczowa; organizacja i przeprowadzenie szkolenia rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo–wychowawczych typu rodzinnego Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Kielcach; ul. Zagórska 14; 25-355 Kielce; organizacja i przeprowadzenie kursu zawodowego języka angielskiego i języka niemieckiego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu; ul. Strzegomska 6; 53-611 Wrocław; organizacja i przeprowadzenie warsztatów autoprezentacji – metamorfoza Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej; ul. Sidorska 95/97; 21-500 Biała Podlaska; organizacja praktyk dla studentów Eco Media w Warszawie; ul. Irysowa 27 lok. 46; 02-660 Warszawa; skierowanie do pracy pracowników tymczsowych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmie; pl. Niepodległości 1; 22-100 Chełm; organizacja i przeprowadzenie wyjazdowego szkolenia dla wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo–wychowawczych Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.; ul. Szopena 51; 35-959 Rzeszów; organizacja i przeprowadzenie szkoleń z tematyki: "Zarządzanie szkoleniami", "Identyfikacja potrzeb szkoleniowych", "Projektowanie szkoleń", "Ewaluacja szkoleń" Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie; ul. Kolejowa 18; 57-400 Nowa Ruda; organizacja i przeprowadzenie warsztatów aktywizacyjno–edukacyjnych Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej; ul. Jawornicka 1; 60-161 Poznań; organizacja i przeprowadzenie szkoleń z zakresu: ECDL Core i ECDL CAD Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.; ul. Powstańców 17; 40-039 Katowice; organizacja i przeprowadzenie szkoleń pn.: "Grafika użytkowa" i "Tworzenie stron internetowych" Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach; ul. Radomska 76; 27-200 Starachowice; organizacja i przeprowadzenie szkolenia pn.: "Coaching - wsparcie osób bezrobotnych w poszukiwaniu pracy i utrzymaniu pracy" Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej; ul. Sidorska 95/97; 21-500 Biała Podlaska; organizacja i przeprowadzenie szkolenia pn.: "Kosztorysowanie w programie Norma Pro" Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach; ul. Główna 50; 18-100 Łapy; organizacja i przeprowadzenie grupowego wsparcia psychologicznego Urząd Miasta i Gminy w Połańcu; ul. Ruszczańska 27; 28-230 Połaniec; organizacja i przeprowadzenie szkolenia pn. "Partenrstwo publiczno–prywatne" Urząd Miasta i Gminy w Połańcu; ul. Ruszczańska 27; 28-230 Połaniec; organizacja i przeprowadzenie szkolenia pn. "Techniki legislacyjne" Urząd Miasta i Gminy w Połańcu; ul. Ruszczańska 27; organizacja i przeprowadzenie szkolenia pn. "Określenie profilu kompetencji i prognozowania ścieżek rozowju zawodowego pracownika urzędu gminy" Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku; ul. Malmeda 8; 15-440 Białystok; organizacja i przeprowadzenie warsztatów rozowoju osobistego Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku; ul. Malmeda 8; 15-440 Białystok; organizacja i przeprowadzenie warsztatów pn.: "Szkoła dla rodziców" Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku; ul. Malmeda 8; 15-440 Białustok; organizacja i przeprowadzenie 3–dniowych warsztatów obejmujących nowoczesne działania w zakresie wyboru zawodu, pokonywanie stereotypów i bank pomysłów na pracę Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie; ul. Żyrardowska 4; 96-320 Mszczonów; organizacja i przeprowadzenie szkolenia pn.: "Kurs księgowości z wykorzystaniem technik informatycznych" Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie; ul. Żyrardowska 4; 96-320 Mszczonów; organizacja i przeprowadzenie szkolenia pn.: "Kurs kadry i płace z wykorzystaniem technik informatycznych" Uniwersytet Zielonogórski; ul. Licealna 9; 65-417 Zielona Góra; organizacja i przeprowadzenie szkolenia ECDL e–Citizen Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wielkopolskim; ul. Żwirki i Wigury 1; 62-065 Grodzisk Wielkopolski; organizacja i przeprowadzenie wyjazdu terapeutyczno–integracyjnego dla dzieci i młodzieży umieszczonych w pieczy zastępczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Żwirki i Wigury 1; 62-065 Grzodzisk Wielkopolski; organizacja i przeprowadzenie wyjazdowego treningu kompetencji społecznych i wyjazdowego treningu kompetencji zawodowych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie; ul. Reymonta 4; 06-500 Mława; organizacja i przeprowadzenie warsztatów terapeutyczno–edukacyjnych dla młodzieży Powiat Lubaczowski; ul. Jasna 1; 37-600 Lubaczów; organizacja i przeprowadzenie kursu pn.: "Akademia Cisco dla uczniów" Powiat Lubaczowski, ul. Jasna 1; 37-600  Lubaczów; organizacja i przeprowadzenie kursu pn.: "ECDL dla uczniów" Powiat Lubaczowski, ul. Jasna 1; 37-600 Lubaczów; organizacja i przeprowadzenie kursu pn.: "Administrowanie bazą danych Microsoft SQL Server" Akademia Górniczo–Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Al. A. Mickiewicza 30; 30-059 Kraków; oranizacja i przeprowadzenie seminarium projektu pn.: "Wykorzystanie materiałów i konstrukcji inteligentnych do opracowania koncepcji i wykonania innowacyjnego systemu łożyskowania wirników mikroturbin energetycznych" Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie; ul. Jana III Sobieskiego 5; 14-100 Ostróda; organizacja i przeprowadzenie warsztatu umiejętności zawodowych pn.: "Ekonomia społeczna w praktyce" Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przysusze; Al. Jana pawła II 10; 26-400 Przysucha; organizacja i przeprowadzenie warsztatów psychologicznych z zabiegami rehabilitacyjnymi oraz trzech wyjazdów aktywizacyjno-szkoleniowych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim; 39-110 Wielopole Skrzyńskie; organizacja i przeprowadzenie "Grupowego wsparcia psychologicznego", "Treningu kompetencji i umiejętnoci społecznych", "Grupowego doradztwa zawodowego", "Indywidualnego doradztwa zawodowego", "Warsztatów aktywnego poruszania się po rynku pracy" Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku; ul. Sienkiewicza 20B; 46-200 Kluczbork; organizacja i przeprowadzenie wyjazdowych warsztatów socjokulturalnych Powiatowy Urząd Pracy w Olecku; ul. Armii Krajowej 30; 19-400 Olecko; oranizacja i przeprowadzenie "Kursu przygotowujacego do certycikatu TELC wraz z egzaminem" Karkonoska Agencja Rowoju Regionalnego S.A.; ul. 1 maja 27; 58-500 Jelenia Góra; organizacja i przeprowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego; Zespół Szkół w Czudcu; ul. Parkowa 7; 38-120 Czudec; organizacja i przeprowadzenie 4–tygodniowych stazy wakacyjnych dla uczniów Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego; ul. Mazowiecka 21; 30-019 Kraków; organizacja i przeprowadzenie szkolenia pn.: "Vademecum przedsiębiorczości" Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie; ul. Grodzka 7; 20-112 Lublin; organizacja i przeprowadzenie działań pn. "Metoda pracy w środowisku rodzinnym", Warsztaty psychospołeczne niestacjonarne dla rodziców i dzieci", "Trening umiejętności wychowawczych", "Grupa samopomocowa", "Warsztaty stacjonarne dla rodziców dotyczące właściwego prowadzenia gospodarstwa domowego", "Dogoterapia" Urząd Miasta Jastrzębie–Zdrój; Al. J. Piłsudskiego 60; 44-336 Jastrzębie-Zdrój; organizacja i przeprowadzenie wizyt studyjnych oraz zorganizowanie i skierowanie uczniów na staże / praktyki zawodowe Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie; ul. Szymanowskiego 15; 42-217 Częstochowa; Organizacja i przeprowadzenie szkolenia zaawansowanej grafiki komputerowej z obsługą programu Photoshop Gminny Ośrodek Pomocy Rodzinie w jedlni Letnisko; ul. Radomska 43; 26-630 Jedlnia Letnisko; organizacja i przeprowadzenie: "Treningu integracji emocjonalnej", "Treningu komunikacji partnerskiej", "Treningu kompetencji rodzicielskich", "Coachingu rodzicielskiego", "Wspieranie rowoju dziecka" Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie; ul. Grodzka 7; 20-112 Lublin; organizacja i przeprowadzenie działań pn.: "Grupa samopomocowa dla osób współuzależnionych, dorosłych i dzieci alkoholików i doświadczających przemocy", "Warsztaty psychospołeczne ukierunkowane na radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych", "Warsztaty dotyczące asertywności i komunikacji interpersonalnej", "Grupowe poradnictwo prawne", "Indywidualna terapia psychospołeczna dla współuzależnionych", "Warsztaty dotyczące profilaktyki zachowań ryzykownych i antykoncepcji", "Grupowa terapia rodzinna", "Indywidualne poradnictwo prawne" Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie; ul. Górczewska 8; 01-180 Warszawa; realizacja usługi kierowania pracowników tymczasowych Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu; ul. Roosevelta 40a; 41-800 Zabrze; organizacja i przeprowadzenie szkolenia pn. "Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL Core" Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie; ul. Gen. Wł. Sikorskiego 3; 70-232 Szczecin; organizacja i przeprowadzenie zajęc socjoterapeutycznych, zajęć z psychologiem, warsztatów motywacyjnych, warsztatów z zakresu aktywnego poszukiwania pracy, zajęć kulturalno-edukacyjnych Ośrodek Pomocy Społecznej w Płoniwach–Bramurze; 06-210 Płoniawy-Bramura; organizacja i przeprowadzenie "Warsztatów kreowania wizerunku z wyjazdem integracyjno–szkoleniowym" Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie; ul. Mieszka I 16; 78-300 Świdwin; organizacja i przeprowadzenie doradztwa psychologicznego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie; ul. Jana III Sobieskiego 5; 14-100 Ostróda; organizacja i przeprowadzenie warsztatów pn.: "Ekonomia społeczna w praktyce"