Ikony

Rejestry

Usługi edukacyjne

Centrum Tłumaczeń, Doradztwa i Edukacji Pragmatic sp. z o.o. od dnia 31 grudnia 2004 r. jest wpisane do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) Wojewódzkiego Urzędu Pracy (WUP) w Kielcach – ul. Witosa 86, 25-561 Kielce – pod numerem ewidencyjnym 2.26/00017/2004. W związku z dopełnieniem formalności związanych z obowiązkiem informowania WUP w Kielcach o kontynuowaniu działalności szkoleniowej w 2013 r. aktualne dane dot. CTDiE Pragmatic, zostały wprowadzone do elektronicznego rejestru (www.ris.praca.gov.pl). Dla nas liczy się przede wszystkim zaufanie, którym obdarzamy naszych partnerów, jakość oferowanych usług szkoleniowych, kultura współpracy oraz indywidualne podejście do każdego klienta.

Agencja zatrudnienia

Centrum Tłumaczeń, Doradztwa i Edukacji Pragmatic sp. z o.o. od dnia 21 czerwca 2011 r. jest wpisane – na podstawie Certyfikatu Ministra Gospodarki i Pracy – przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego – al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce – do Rejestru Agencji Zatrudnienia, pod numerem ewidencyjnym 7347. Świadczymy usługi z zakresu Human Resources. Specjalizujemy się w doradztwie zawodowym, obsłudze bieżących potrzeb kadrowych w oparciu o leasing pracowniczy (pracownicy tymczasowi) oraz rekrutacjach. Dzięki doświadczeniu naszych specjalistów w doradztwie zawodowym oraz prowadzeniu rekrutacji, jesteśmy w stanie dobrać właściwych ludzi na odpowiednie stanowiska.

Usługi turystyczne

Centrum Tłumaczeń, Doradztwa i Edukacji Pragmatic sp. z o.o. od dnia 10 lutego 2014 r. jest wpisane przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego – al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce – do Rejestru Organizatorów Turystyki, pod numerem ewidencyjnym 105/14. Jesteśmy uprawnieni do świadczenia usług turystycznych na terytorium naszego kraju oraz terytorium krajów mających lądową granicę z Rzeczpospolitą Polską, a w przypadku Federacji Rosyjskiej w obrębie obszaru Obwodu Kaliningradzkiego.

Turnusy rehabilitacyjne

Centrum Tłumaczeń, Doradztwa i Edukacji Pragmatic sp. z o.o. od dnia 17 stycznia 2013 r. jest wpisane przez Wojewodę Świętokrzyskiego – al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce – do Rejestru Organizatorów Turnusów Rehabilitacyjnych, pod numerem ewidencyjnym OR/26/0010/12. Świadczymy usługi, w których uczestniczą osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PEFRON) i jesteśmy uprawnieni do organizowania turnusów rehabilitacyjnych usprawniająco–rekreacyjne dla grupy osób niepełnosprawnych: