Ikony

Aktualności

Stacjonarne grupowe warsztaty psychoedukacyjne. Termin realizacji 11-06-2012÷27-06-2012.

Moduły:

Warsztaty są przeznaczone dla uczestników projektu systemowego "Własnymi siłami" podopiecznych Miejsko–Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Powrót