Ikony

Aktualności

Kurs "Księgowość komputerowa – kadry i płace + moduł dress code i autoprezentacja". Termin realizacji 11-06-2012÷01-08-2012.

Moduły:

Kurs realizowany w ramach projektu pn. "ARKA - Akademia Rozwoju Kobiet Ambitnych" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.2.1 – Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Powrót