Ikony

Aktualności

Kurs języka niemieckiego zawodowego. Termin realizacji 25-02-2012÷31-05-2012.

Moduły:

Kurs w ramach projektu "Kompetentni absolwenci kieleckiego gastronomika" realizowany przez Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Kielcach współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Powrót