Ikony

Aktualności

Szkolenie "Specjalista ds. kadr i płac". Termin realizacji: 09-05-2011÷10-06-2011.

Moduły szkolenia:

Szkolenie przeznaczone dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Kielcach finansowane ze środków Funduszu Pracy.

Powrót