Ikony

Aktualności

Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej projektu (1) pn.: „Wzrost nakładów na działalność b+r w Astra Park w Kielcach / Współpraca naukowo-badawcza z Politechniką Świętokrzyską oraz projektu (2) pn.: „Wzrost nakładów na działalność b+r w Galerii Echo w Kielcach / Współpraca naukowo-badawcza z Politechniką Świętokrzyską.

Termin realizacji: grudzień'2021÷gr4udzień'2022

Powrót