Ikony

Aktualności

Usługa w zakresie wsparcia psychologicznego indywidualnego oraz grupowego dla uczestników projektu pn.: „Samodzielni – kompleksowy system wsparcia dziecka / rodziny w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie.

Termin realizacji: grudzień'2021÷marzec'2023

Powrót