Ikony

Aktualności

Przygotowanie i przeprowadzenie wyjazdów integracyjnych dla dzieci i rodzin z pieczy zastępczej [z powiatu kościerskiego] do Warszawy oraz Tropikalnego Parku Wodnego "Santago" w miejscowości Wręcza na terenie gminy Mszczonów w powiecie żyrardowskim.

Termin realizacji: lipiec'2021÷grudzień'2022

Powrót