Ikony

Aktualności

Tłumaczenia ustne konsekutywne z języka słowackiego na język polski i odwrotnie dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Termin realizacji: 01-04-2011÷31-12-2011.

Usługa w ramach Projektu "Innowacyjna współpraca (Innowacyjny rozwój współpracy transgranicznej instytucji woj. śląskiego i Samorządowego Kraju Żylińskiego)" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007–2013.

Powrót