Ikony

Aktualności

Rekrutacja uczestników kursu języka polskiego dla cudzoziemców.

Bezpieczna przystań

 

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy cudzoziemców spoza Unii Europejskiej, zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego, że w ramach projektu
pn. „Łódzkie wspiera integrację cudzoziemców”
rozpoczęła się rekrutacja uczestników kursu języka polskiego dla cudzoziemców.

Kurs realizowany będzie w formie stacjonarnej na terenie Miasta Łodzi.
Poziom kursu uzależniony będzie od rzeczywistej znajomości języka polskiego przez zrekrutowanych cudzoziemców i wyniku testu sprawdzającego wiedzę.

 

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń na kursy języka polskiego na adres wykonawcy:

Centrum Tłumaczeń, Doradztwa i Edukacji PRAGMATIC sp. z o. o.
ul. Warszawska 49 lok. 50
25-531 Kielce
numer telefonu to: + 48 41 368 76 22


lub drogą elektroniczną

e-mail:biuropragmatic.kielce@gmail.com

 

Zgłoszenie powinno zawierać:

  1. Wypełnioną i podpisaną odręcznie deklarację udziału w projekcie.
  2. Wypełniony i podpisany odręcznie formularz zgłoszeniowy .
  3. Wypełnioną i podpisaną odręcznie zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
  4. Skan lub zdjęcie karty pobytu lub pierwszych stron paszportu.

Termin przesyłania zgłoszeń – 20 lutego 2021 r.

Decyduje kolejność zgłoszeń!

Załączniki do pobrania potrzebne do zgłoszenia udziału w kursie:

deklaracja_uczestnictwa_w_projekcie

formularz_zgloszeniowy

zgoda_na_przetwarzanie_danych_osobowych

Szczegółowe informacje dostępne są również na stronie internetowej Łodzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi pod adresem:

https://paszporty.lodzkie.eu/page/2432,aktualnosci-wydzialu.html?id=7857

Wykaz osób, będących Cudzoziemcami, które kwalifikują się do udziału w kursie języka polskiego w ramach projektu "Łódzkie wspiera integrację cudzoziemców" dostępny jest na stronie internetowej ŁUW pod adresem:

http://fami8.lodzkie.eu/page/4,o-projekcie.html

 

Projekt nr 5/8-2017/OG-FAMI pn. „Łódzkie wspiera integrację cudzoziemców” współfinansowany ze środków Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

 

 

Powrót