Ikony

Aktualności

Wsparcie psychologiczne rodzin objętych opieką MOPR w Szczecinie w ramach projektu "Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie".

Realizacja: wrzesień 2019 - sierpień 2020 r.

Powrót