Ikony

Aktualności

Organizacja kolonii profilaktycznej w Zakopanem w ramach RPO WM 2014-2020 Wsparcie dla placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z Gminy Racławice woj. małopolskie

Termin realizacji kolonii 08-19 lipca 2020 r.

Powrót