Ikony

Aktualności

Przeprowadzenie kursu Europejski Certyfikat Kompetencji Biznesowych (EBC*L) oraz organizacji egzaminu dla studentów Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, uczestniczącej w projekcie pt. „Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej uczelnią przyszłości".

Termin realizacji:

27.05 - 18.07.2020

Powrót