Ikony

Aktualności

Usługa kompleksowej organizacji konferencji, połączonego ze spotkaniami B2B, dla maksymalnie 100 osób w dniu 21.02.2020r. pn.: „Metalove” wraz z organizacją przyjazdowej misji gospodarczej zagranicznych przedsiębiorców/handlowców/ importerów/potencjalnych inwestorów/dziennikarzy z branży maszynowej/metalowo-odlewniczej w dniach 19-22.02.2020r., realizowanej ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Zamówienie zostało podzielone na 2 zadania:

1. Kompleksowa organizacja konferencji, połączonej ze spotkaniami matchmakingowymi (B2B) dla maksymalnie 100 osób, pn.: „Metalove”;

2. Organizacja przyjazdowej misji gospodarczej zagranicznych przedsiębiorców/ handlowców/ importerów/ potencjalnych inwestorów/ dziennikarzy z branży maszynowej/ metalowo-odlewniczej w dniach 19-22.02.2020 r.

Powrót