Ikony

Aktualności

Świadczenie usługi tłumaczeń ustnych i pisemnych dla cudzoziemców w ramach projektu pn. „Integracja, adaptacja i akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku” współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji w siedzibie DUW we Wrocławiu oraz Delegaturach DUW w Legnicy i w Wałbrzychu.

Termin realizacji:

01.12.2019 - 30.11.2020

Powrót