Ikony

Aktualności

Przeprowadzenie zewnętrznego egzaminu dla studentów Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie biorących udział w szkoleniu "Europejski Certyfikat Kompetencji Biznesowych EBC*L"wraz z wydaniem zewnętrznego certyfikatu potwierdzającego uzyskania kwalifikacji.

Planowany termin realizacji zamówienia:

02.2020 - 02.2022

Powrót