Ikony

Aktualności

Przeprowadzenie 4 szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach. Odbiorcami szkoleń będą Członkowie Gminnych Zespołów Interdyscyplinarnych oraz Grup Roboczych.

Termin realizacji:

wrzesień- październik 2019

Powrót