Ikony

Aktualności

Usługa zorganizowania 4 wyjazdów edukacyjnych do Parku Doświadczeń w Krakowie i Obserwatorium Astronomicznego dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 8 w Nowym Sączu.

W ramach zamówienia:

1. Przejazd do Obserwatorium Astronomicznego w Niepołomicach:

- udział w prelekcji astronomicznej,

- seans mulitimedialny w obserwatorium,

- obserwacje teleskopowe

2. Przejazd do Parku Doświadczeń w Krakowie:

- zwiedzanie Parku Doświadczeń z przewodnikiem,

- udział w warsztatach "Mroźne eksperymenty"

- podsumowanie zdobytej wiedzy.

Powrót