Ikony

Aktualności

Organizacja dwudniowego spotkania sieciującego B2B, połączonego ze spotkaniami matchmakingowymi pn.: „Buduj z energią” dla maksymalnie 90 osób, realizowanego na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach.

W ramach zamówienia:

 

Powrót