Ikony

Aktualności

Wykonanie usługi hotelarskiej i restauracyjnej oraz zapewnienie sali konferencyjnej na potrzeby przeprowadzenia seminarium w ramach projektu „Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki” w miejscowości Kraków w terminie 22-23 listopada 2018 r.

Zamówienie realizowane jest na zlecenie Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie.

Powrót