Ikony

Aktualności

Wykonanie usług organizacyjno-logistycznych związanych z przygotowaniem w Krakowie w dniu 8 października 2018 r. Konferencji Regionalnej nt. opieki społecznej i medycznej nad osobą starszą pn. III Małopolski Kongres Srebrnej Gospodarki w ramach projektu „ITHACA – InnovaTion in Health And Care for All” („ITHACA, Innowacje w zdrowiu i opiece dla wszystkich”) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Interreg Europa.

Zamówienie realizowane jest na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie.

Powrót