Ikony

Aktualności

Organizacja i przeprowadzenie wyjazdu szkoleniowo-językowego do Berlina dla uczestników projektu pn.: "Drogi do przyszłości - Studiuj - Pracuj” [studentów Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach] współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza - Edukacja - Rozwój.

Zamówienie realizowane jest na zlecenie Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

Powrót