Ikony

Aktualności

Przeprowadzenie zajęć z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów / uczennic II Liceum Ogólnokształcącego im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Mikołowie.

Zajęcia realizowane będą w ramach projektu pn.: "Naukowiec Zawodowiec - Program Wsparcia Kształcenia Ogólnego w Powiecie Mikołowskim".

Termin realizacji:

marzec 2018 r.÷ czerwiec 2019 r.

Powrót