Ikony

Aktualności

Indywidualne wsparcie uczestników / uczestniczek projektu pn.: "Chcemy więcej – aktywna integracja społeczno–zawodowa niepełnosprawnych mieszkanek i mieszkańców gminy Goleniów – przygotowanie do pracy w nowo utworzonym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym".

Przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa psychologicznego, psychospołecznego, społeczno–prawnego, prawnego, zawodowego w zależności od zdiagnozowanych i zgłaszanych przez uczestników / uczestniczek problemów.

Powrót