Ikony

Aktualności

Organizacja 2 jednodniowych szkoleń specjalistycznych pn. "Rozliczenie projektów w zakresie postępu rzeczowego i finansowego z wykorzystaniem systemu SL 2014 oraz kwalifikowalności wydatków" w ramach PO WER i RPO WM.

Termin realizacji:

21-11-2017 r.

28-11-2017 r.

 

Powrót