Ikony

Aktualności

Organizacja 2 jednodniowych szkoleń specjalistycznych pn.: "Rozliczenie projektów w zakresie postępu rzeczowego i finansowego z wykorzystaniem systemu SL 2014 oraz kwalifikowalności wydatków" w ramach PO WER i RPO WM.

Termin realizacji zamówienia:

 

Powrót