Ikony

Aktualności

Zapewnienie wsparcia logopedycznego dla 300 dzieci z wrodzonymi wadami twarzy i ich opiekunów w ramach projektu "Wdrażanie programów wczesnego wykrywania chorób, leczenia oraz rehabilitacji medycznej dzieci" na zlecenie Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej w Poznaniu.

w ramach zlecenia:

Powrót