Ikony

Aktualności

Organizacja wyjazdu do Teatru Muzycznego w Gliwicach. Wyjazdem objętych zostanie 43 uczniów z Zespołu Placówek Edukacyjnych w Dobrodzieniu.

W ramach zamówienia:

Powrót