Ikony

Aktualności

Organizacja kolonii językowych dla uczniów klas podstawowych IV-VI i uczniów klas gimnazjalnych I-III uczestniczących w zajęciach dydaktyczno - wyrównawczych z języka angielskiego w ramach projektu "Lepszy start - Lepsza przyszłość. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Gminy Linia".

Termin realizacji : 1 sierpnia 2017 r. ÷ 9 sierpnia 2017 r.

Powrót