Ikony

Aktualności

Organizacja dziennej opieki i zajęć grupowych dla dzieci uczestniczek szkoleń w ramach projektu pn.:"Drogowskaz" na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014÷2020 r.

Przedmiotem zamówienia jest organizacja dziennej opieki i zajęć grupowych dla dzieci uczestniczek biorących wówczas udział w zajęciach w ramach projektu pn.: "Drogowskaz" współfinansowany przez Unię Europejską.

W ramach realizacji zlecenia jest zapewnienie kadry pedagogicznej do prowadzenia zajęć grupowych i sprawowania opieki nad dziećmi, zapewnienie wyżywienia, zabezpieczenie i wyposażenie bazy lokalowej.

Termin realizacji usługi: luty ÷ grudzień 2017 r.

Powrót