Ikony

Aktualności

Usługa szkoleniowa w zakresie nauki języka rosyjskiego dla żołnierzy Jednostki Wojskowej Nr 4101 w Lublińcu.

Organizacja, w tym zapewnienie wykwalifikowanej kadry lektorów języka rosyjskiego do przeprowadzenia stacjonarnych kursów języka rosyjskiego przygotowujących do egzaminu resortowego wg STANAG 6001.

 

 

Powrót