Ikony

Aktualności

Organizacja trzech jednodniowych warsztatów w Warszawie w dniach 7, 8 i 9 grudnia 2015 r. w zakresie stosowania indywidualnej ścieżki reintegracji dla osób korzystających z pomocy społecznej w nowym okresie programowania.

W ramach zlecenia:

- przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów dla łącznej liczby 60 uczestników

- zapewnienie wyżywienia

- zapewnienie trenera prowadzącego warsztaty

- przygotowanie materiałów dydaktycznych

- rejestracja uczestników warsztatów

- przygotowanie i powielenie pre- i posttestów wiedzy

- zapewnienie ubezpieczenia dla uczestników na czas szkolenia

Powrót