Ikony

Aktualności

Warsztaty autoprezentacji / autopromocji. Termin realizacji 10-06-2014 r.

Moduły:

  1. Wizerunek – elementy i teoria kontra praktyka
  2. Komunikacja werbalna i niewerbalna
  3. Kreacja wizerunku w sieci i w mediach – case studies: warsztaty w grupach
  4. Autopromocja w nauce, czyli jak nie zniknąć z mapy nauki?
  5. Kim jestem? – plan własnego wizerunku

Szkolenie realizowane w ramch projektu systemowego pn.: "Grant Plus" współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007÷2013, Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2: Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2: Regionalne strategie innowacji.

Powrót