Ikony

Aktualności

Stacjonarny trening kompetencji i umiejętności społecznych. Termin realizacji: 25-06-2012÷20-07-2012.

Moduły:

Projekt „W stronę samodzielności i niezależności” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Powrót