Ikony

Aktualności

Organizacja praktyk studenckich dla studentów Pańswowej Szkoły Wyższej w Białej Podlaskiej. Termin realizacji: 28-06-2012÷30-09-2012.

Praktyki studenckie są realizowane w ramach projektu "Kierunek zamawiany – Informatyka" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Powrót