Ikony

Jakość

Polityka jakości

Nasza firma pn.: Centrum Tłumaczeń, Doradztwa i Edukacji Pragmatic sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie usług szkoleniowych, translatorskich, konsultingowych i badawczych na rynku lokalnym, regionalnym i krajowym.

Podczas naszej działalności staramy się utrzymywać partnerskie stosunki z Klientami i Dostawcami na zasadzie wzajemnych korzyści.

Nasza misja

„Być konkurencją dla krajowych i europejskich firm translatorsko–konsultingowo–szkoleniowych, stale poszerzać zakres i zasięg działania, zdobywając nowych odbiorców i nowe rynki, dbając o jakość i zaspokojenie rosnących oczekiwań naszych obecnych i potencjalnych klientów”.

Nasz nadrzędny cel w zakresie polityki jakości

„ZASPOKAJANIE WYMAGAŃ I OCZEKIWAŃ ODBIORCÓW NASZYCH USŁUG W SPOSÓB KOMPETENTNY, SPRAWNY, ZGODNY Z OBOWIĄZUJĄCYMI WYMOGAMI PRAWNYMI I AKTAMI WEWNĘTRZNYMI ORAZ STAŁE PODNOSZENIE POZIOMU REALIZACJI NASZYCH USŁUG I OBSŁUGI KLIENTA”

Chcemy, aby Klienci postrzegali nas jako firmę oferującą usługi o wysokiej jakości, dostarczane w konkurencyjnych terminach i cenach.

W tym celu oraz po to, aby pracować sprawniej i lepiej ustanowiliśmy, wdrożyliśmy, utrzymujemy i doskonalimy System Zarządzania Jakością zgodny z międzynarodowym standardem PN-EN ISO 9001:2015-10.

Dla osiągnięcia powyższych postanowień wyznaczyliśmy sobie następujące cele:

Wyznaczone cele realizujemy poprzez:

Realizacja postawionych sobie celów nadzorowana jest osobiście przez Dyrektora CTDiE Pragmatic sp. z o.o., który tym samym deklaruje priorytet dla jakości.