Ikony

Strona główna

Misja firmy

Być konkurencją dla krajowych i europejskich firm translatorsko–konsultingowo–szkoleniowych, stale poszerzać zakres i zasięg działania, zdobywając nowych odbiorców i nowe rynki, dbając o jakość i zaspokojenie rosnących oczekiwań naszych obecnych i potencjalnych klientów.

Forma prawna

Do dnia 26 maja 2015 r. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Urząd Miasta w Kielcach pod Nr 16816/00/U, a następnie przekształcona w sp. z o.o. KRS: 0000557988 . Od dnia 09-11-2005 r. CTDiE Pragmatic sp. z o.o. jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT. NIP: 657-291-82-80. REGON: 361621410.

CTDiE Pragmatic sp. z o.o. jest wpisana do rejestrów: instytucji szkoleniowych WUP Kielce, podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia oraz organizatorów turystyki i turnusów rehabilitacyjnych.

Aktualności

więcej