Ikony

Strona główna

Misja firmy

Być konkurencją dla krajowych i europejskich firm translatorsko–konsultingowo–szkoleniowych, stale poszerzać zakres i zasięg działania, zdobywając nowych odbiorców i nowe rynki, dbając o jakość i zaspokojenie rosnących oczekiwań naszych obecnych i potencjalnych klientów.

Forma prawna

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Urząd Miasta w Kielcach pod Nr 16816/00/U w dniu 26 maja 2000 r. Od dnia 09-11-2005 r. CTDiE Pragmatic jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT. NIP: 657-103-45-38. REGON: 291189204.

CTDiE Pragmatic jest wpisana do rejestrów: instytucji szkoleniowych WUP Kielce, podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia oraz organizatorów turystyki i turnusów rehabilitacyjnych.

Aktualności

więcej